Mu Việt - Khai Mở Máy Chủ Aruka - Full Item Webshop

Alpha Test 09h09' - 09/09/2013

Open Beta 10h00' - 14/09/2013

[2]Sever Aries [2]Sever AtLas [1]Sever Heras

 • STT Tên nhân vật Level Reset
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  STT Guild Thành viên Tổng Reset
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
Giờ diễn ra Hoạt động
0:00 - 24:00 Boss vàng tấn công
10:20' Và 20:10' Sự kiện Blue Event
09:05' Và 21:05' Sự kiện Sky Event
Thứ 7 và chủ nhật Sự kiện Happy Hour
10h15 và 14h15, chu nhat SummerEvent
24h xuất hiện một lần Boss Kundun và Medusa